Délka tratě

200 m a 1000 m pro Písek, Poděbrady a Kolín.

Počet lodí na každém startu

2- 4 dle počtu startujících posádek.

Počet členů posádky

20 (10 pádlujících na levo a 10 na pravo. Lze absolvovat i v počtu 18 nebo 16).
Pořadatel poskytuje kormidelníka a bubeníka (povinně).

Počet startů

Každá posádka absolvuje minimálně 2 rozjížďky na 200m, jednu jízdu o konečné pořadí a jeden start na 1000m.

Systém závodů a hodnocení

Součet dosažených časů ze dvou rozjížděk určí základní průběžné pořadí. Posádky na prvním a druhém, třetím a čtvrtém, atd. místě průběžného pořadí bojují v přímém souboji o konečné umístění. Posádky jsou do rozjížděk nasazovány pořadatelem tak, aby měly čas na odpočinek. 1000 m absolvují posádky ve skupinách tak, jak jeli finálové jízdy na 200m. O výsledku rozhoduje pořadí dle dosažených časů.

Startovné

10 000 Kč zahrnuje (1hod. tréninku den před závodem, zapůjčení loďě včetně obsluhy na trénink a závod, prostor pro zázemí, možnost prezentace společnosti).
Startovné převodem na účet 115-683220247 / 0100  nebo hotově při tréninku. Zaplacené startovné je již nevratné. Na startovné bude vystaven doklad nebo faktura.

Prezentace

V den konání závodu v 9:30 hod. kancelář závodu-porada kapitánů. Pokud není akuálně stanoveno jinak.

První start

10:00 hod, pokud není aktuálně stanoveno jinak.

Trénink

Pořadatel poskytuje instruktáž, přístavní servis, kormidelníka a bubeníka.

Další informace

V areálu si bude možno zakoupit občerstvení.
Ukončení a vyhlášení výsledků předpokládáme do 17:00 hod.
V průběhu závodu možnost bezplatného svezení pro děti, případně rodinné příslušníky na dračí lodi.